Monsanto ще използва изкустен интелект, за да защитава растителните култури от болести и вредители

Monsanto ще използва изкустен интелект, за да защитава растителните култури от болести и вредители

0 | 18.06.2017