Посетители на олимпиадата в Корея се радват на превоз от автономни автомобили

Посетители на олимпиадата в Корея се радват на превоз от автономни автомобили

0 | Преди 7 ч.