Google следи местоположението на всички Android устройства дори с изключена функция Location Services

Google следи местоположението на всички Android устройства дори с изключена функция Location Services

2 | Преди 1 ч.